Om skolen

Boeslunde skole - en god begyndelse

FAGLIGHED og TRIVSEL - NÆRHED og FÆLLESSKAB
 
Boeslunde Skole er én af Slagelse Kommunes folkeskoler.
Skolen er beliggende i naturskønne omgivelser i udkanten af landsbyen Boeslunde mellem Korsør og Skælskør. Skolen er opført i 1935 som landets første centralskole, og efter i en årrække at have været anneksskole under Skælskør Skole, blev Boeslunde Skole selvstændig i 1991.  

Boeslunde Skole har fokus på trivsel og faglig læring. Børnene skal blive så dygtige, de kan. Trivsel, glæde og interesse er fundamentet for at lære, og børnenes gode skolehverdag skal sikres i et nært samarbejde mellem skolen og hjemmene.

Boeslunde skole er for børn fra 0. - 3. klassetrin.

Før og efter skoletid tilbyder SFO'en FRI-TID.

Boeslunde Skole og vuggestuen/børnehaven Boeslunde Børnehus hænger sammen gennem fælles ledelse, bestyrelse og samarbejde. Skole og børnehus giver således børn og forældre en "rød tråd" i børnenes første del af livet.

 

HØRING vedr. ny skolestruktur

Ny skolestruktur i høring
Byrådet har den 10. oktober 2022 besluttet at sende forslag til ændret skolestruktur i forhold til nedlæggelse og oprettelse af skoler i høring. Det er med henblik på at indhente udtalelser fra skolebestyrelser ved de berørte skoler samt eventuelt indsigelser generelt inden behandling og endelig vedtagelse på et Byrådsmøde den 23. januar 2023.
Du kan se referat fra Byrådsmødet den 10. oktober 2022 HER (nyt vindue)
Det er muligt at komme med udtalelser og indsigelser til forslaget fra dags dato og frem til den 7. december 2022 kl. 12.00. Det gøres ved at benytte en blanket, der kan tilgås HER (nyt vindue) (nyt vindue)
Den nye skolestruktur omfatter følgende ændringer:
1. Tårnborg Skole nedlægges.
2. Flakkebjerg Skole nedlægges.
3. Boeslunde Skole nedlægges.
4. Skælskør Skole nedlægges.
5. Eggeslevmagle Skole nedlægges.
6. Ny skole oprettes på tidligere Eggeslevmagle Skoles matrikel.
Uafhængigt af Byrådets forslag om ændret skolestruktur er det planen, at Rosenkilde Skole nedlægges som intern skole og oprettes som selvstændig specialskole på samme matrikel.
Høringsprocessen gælder derfor også for Rosenkilde Skole.
7. Rosenkilde Skole nedlægges som intern skole under ACV og oprettes som selvstændig specialskole.
Nedlæggelser og nyoprettelser af skoler samt ændrede skoledistrikter vil være gældende fra 1. august 2023.
Ændring 1: Tårnborg Skole nedlægges
Tårnborg Skole nedlægges som selvstændig skole. De nuværende elever på Tårnborg Skole tilknyttes i stedet Vemmelev Skole og Broskolen.
Ændring 2: Flakkebjerg Skole nedlægges
Flakkebjerg Skole nedlægges som selvstændig skole. De nuværende elever på Flakkebjerg Skole tilknyttes i stedet Dalmose Skole.
Ændring 3: Boeslunde Skole nedlægges
Boeslunde Skole nedlægges som selvstændig skole. De nuværende elever på Boeslunde Skole tilknyttes i stedet den nye skole i Skælskør, der oprettes på tidligere Eggeslevmagle Skoles matrikel. Se ændring 6.
Ændring 4: Skælskør Skole nedlægges
Skælskør Skole nedlægges som selvstændig skole. De nuværende elever på Skælskør Skole tilknyttes i stedet den nye skole i Skælskør, der oprettes på tidligere Eggeslevmagle Skoles matrikel. Se ændring 6.
HØRING
Side 2/2
Nuværende eleverne i 7.-9. klasse på Skælskør Skole færdiggør deres skolegang på Skælskør Skole. Det betyder, at skolen i perioden indtil 2025 er fordelt på to matrikler. Se ændring 6.
Ændring 5: Eggeslevmagle Skole nedlægges
Eggeslevmagle Skole nedlægges som selvstændig skole. De nuværende elever på Eggeslevmagle Skole tilknyttes i stedet den nye skole i Skælskør, der oprettes på tidligere Eggeslevmagle Skoles matrikel. Se ændring 6.
Ændring 6: Ny skole oprettes på tidligere Eggeslevmagle Skoles matrikel
Der oprettes en ny skole i Skælskør på den tidligere Eggeslevmagle Skoles matrikel. Til denne nye skole tilknyttes de nuværende elever fra Boeslunde Skole, Skælskør Skole og Eggeslevmagle Skole.
Ændring 7: Rosenkilde Skole nedlægges som intern skole og oprettes som selvstændig specialskole på samme matrikel
Uafhængigt af Byrådets forslag om ændret skolestruktur som følge af budget 2023-26 ønskes Rosenkilde Skole nedlagt som intern skole under ACV med henblik på at blive oprettet som selvstændig specialskole på lige fod med de tre øvrige specialskoler inden for Socialudvalgets ressortområde.
Socialudvalget har den 10. august 2022 godkendt, at Rosenkilde skole pr. 1. januar 2023 skal være en selvstændig specialskole. Det er fortsat planen, at Rosenkilde Skole skal være en selvstændig specialskole, men på grund af regler om proces for nedlæggelse af skole og oprettelse af nyt skoletilbud, er det først muligt at realisere dette pr. 1. august 2023 efter behandling i Byrådet den 23. januar 2023.
Det fremgår af sagen på Socialudvalgets møde den 10. august 2022, at en selvstændiggørelse af Rosenkilde Skole både strukturelt og organisatorisk vil skabe plads og rum til et tættere samarbejde med Slagelse Kommunes almenskoler og øvrige specialskoler.
Se Socialudvalget sag den 10. august 2022 HER (nyt vindue)
Venlig hilsen
Dorthe Christiansen
Skolechef, Center for Børn og Unge
Mail: dorch@slagelse.dk