Skolebestyrelsen

Hver selvstændig skole skal oprette en skolebestyrelse bestående af forældre-, medarbejder-, og elevrepræsentanter.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder bl.a. principper om elevernes undervisningstimetal på de enkelte klassetrin og arbejdets fordeling mellem lærerne.

Derudover skal skolebestyrelsen blandt andet godkende skolens budget og undervisningsmidler, samt fastsætte ordensregler for skolen.

VALG TIL BESTYRELSEN 2022

Du har som forældre snart mulighed for at få mere indflydelse på dit barns skole eller dagtilbud ved at deltage i det kommende bestyrelsesvalg.

I Slagelse Kommune er det et politisk ønske, at bestyrelserne afspejler befolkningens sammensætning. Derfor vil vi opfordre alle forældre til at stille op som kandidat til bestyrelsen og/eller at stemme ved valget.

Du skal ikke have nogen forudgående forudsætninger for at være medlem i bestyrelsen. Du vil komme helt tæt på skolens og dagtilbuddets hverdag og opnå indsigt i og indflydelse på bl.a. budget og principper.

Du er opstillings- og stemmeberettiget, hvis du har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen med henblik på skolegang pr. 1. august 2022, herunder børn til kommende børnehaveklasse, eller hvis du har barn indmeldt i dagtilbuddet.

Til bestyrelsen ved Boeslunde Skole og Børnehus skal der vælges 3 forældrerepræsentanter og gerne 3 stedfortrædere.

Da skole og børnehus har besluttet at afholde forskudt valg 2 år efter det ordinære valg, er det derfor kun ca. halvdelen af bestyrelsens 7 forældrerepræsentanter, der skal udskiftes.

Valgperioden for forældrerepræsentanter er almindeligvis 4 år.

Valglister over opstillings- og stemmeberettigede forældre vil være tilgængelige på skolens og dagtilbuddets kontor i perioden d. 9/3 til d. 30/3 2022. Her kan du sikre dig, at du står på valglisten.

Langt de fleste vil automatisk være optaget på listen, men der kan være forhold, der gør, at du ikke står på listen, selv om du er berettiget til det. Hvis dette er tilfældet, eller du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at stå på listen, skal du henvende dig til skolens eller dagtilbuddets leder senest d. 30/3 2022.

Hvis du vil opstille som kandidat, skal det ske inden d. 6/4-2022. Du kan enten henvende dig til skolens eller dagtilbuddets leder eller meddele det på valg-/opstillingsmøde kl. 19.30 d. 6/4 på skolen. Alle kandidater vil efterfølgende få mulighed for at skrive en præsentation af sig selv i forbindelse med en afstemning, såfremt der ikke på mødet d. 6/4 indgås aftale om fredsvalg.

Med venlig hilsen

Lars Hansen                  Birthe Stengaard Hansen

Skoleleder                     Dagtilbudsleder

Siden er sidst opdateret 11. marts 2022