Pædagogiske principper

Alle børn er alles børn...

Boeslunde skole forventer, at alle forældre er positivt opmærksomme og medvirkende omkring deres børns skolegang.

Skolen forventer, at børnene ”er parate”, medlevende og aktivt deltagende.
 
Forældre og børn kan forvente, at vi har engagerede og dygtige lærere, som er gode til at skabe relationer og som besidder høje faglige og fagdidaktiske kompetencer.

 

Vi arbejder i fællesskab om at opbygge trygge rammer, hvor ingen overses, og vi søger at skabe et socialt miljø, som er grundlaget for barnets dannelse, læring og trivsel.

Vi udvikler lege- og læringsmiljøer, der vægter fællesskab, mangfoldighed og forskellighed, og hvor den pædagogiske praksis tager hensyn til, at børn udvikler sig på forskellige måder.

Vi fokuserer på udvikling af børnenes faglige, personlige og sociale kompetencer. Børnene skal blive så dygtige, som de kan.

Inklusion sker i anerkendelse af, at fællesskab er en styrke.

Vi tager udgangspunkt i de muligheder og styrkesider, som børnene har, og skaber mulighed for, at alle børn i videst muligt omfang får en plads i forpligtende fællesskaber med kammerater og voksne.

Siden er sidst opdateret 20. januar 2020