SFO

Boeslunde SFO blev oprettet d. 1. marts 2001 i egne lokaler på Boeslunde Skole.

SFO'en har én stor børnegruppe, hvor børnene har mulighed for at vælge legekammerater på tværs af alder og klassetrin.

Personalet er tilknyttet de enkelte aktiviteter og ikke en fast børnegruppe. Børnene har så mulighed for individuelt at vælge mellem tilbuddene.

SFO'ens åbningstider er fra kl. 6.20 til kl. 8.00 og igen fra kl. 12.00 til kl. 17.00, om fredagen dog kun til kl. 16.00. I skoleferier er der også åbent mellem kl. 8.00 og 12.00.

SFO'ens tlf.nr. er 58 14 51 36.